วิธี ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คผ่านเลขบัตรง่ายๆ

วิธีตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แนะนำวิธีการ ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การยืนยันตัวตน และการยื่นอุทธรณ์ ง่ายๆเพียงใช้เลขบัตรประชาชน โดยผู้ลงทะเบียนสามารถ เริ่มตรวจสอบสถานะได้ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะต้องยืนยันตัวตนภายใน 30 วันที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส. และ เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนและอยากตรวจสอบสถานะการสมัครว่าดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วหรือยัง สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลย
📌วิธีการยืนยันตัวตนและการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ <<<<<
📌บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 วันที่ 1 เมษานี้ได้ค่าอะไรบ้าง ?
📌ขั้นตอน ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนการ ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. เข้าไปยังเว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th จากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักและกดปุ่ม ตรวจสอบ ได้เลย
 2. รอให้หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ หากได้รับสิทธิจะปรากฏ รายละเอียดสวัสดิการที่คุณได้รับ
 3. กรณีไม่ได้รับสิทธิก็จะปรากฏ ข้อความ ไม่พบสิทธิ

การยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ

ก่อนหน้านี้ได้มีการเตรียมประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 14 ล้านคน และยังได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์กับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ สามารถ ยื่นอุทธรณ์ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ผู้ที่ต้องการส่งคำร้องจำเป็นจะต้องดำเนินการภายใน 60 วัน หลังจากประกาศรายชื่อ และจะทราบผลการอุทธรณ์ในเดือน พฤษภาคม 2566 วิธีการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ยกตัวอย่าง สิทธิที่จะแสดงต่อผู้ลงทะเบียน จากการ ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อาทิเช่น

 • บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายส่วนใด
 • การได้รับสิทธิค่าเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ
 • เบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ
 • เงินอุดหนุนสำหรับการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด
 • เงินค่าป่วยการสำหรับ อสม.
 • เงินเยียวยาสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบของชายแดนใต้
 • เงินอุดหนุนนักเรียน
  เป็นต้น

ในกรณีที่คุณอยากสอบถามปัญหาเพิ่มเติม สามารถติดต่อ Call center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เพียงโทรไปที่เบอร์ 02 109 2345

ประกาศรายชื่อกว่า 14 ล้านคน ที่ผ่านคุณสมบัติ บัตรลุงตู่

ตรวจสอบสถานะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ได้มีการเตรียมประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 14 ล้านคน จากข้อมูลของปี 2565 พบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์มากสูงถึงร้อยละ 40 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

สำหรับการลงทะเบียน บัตรลุงตู่ ในปี 2566 นี้ มีผู้มาลงทะเบียนสูงถึง 22 ล้านคน และผ่านคุณสมบัติในขั้นแรก 19 ล้านคน หลังจากนั้นได้มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้น ทำให้ท้ายที่สุดมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติประมาณ 14 ล้านคน
สำหรับคุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขั้นไป โดยจะต้องมีรายได้รวมต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท รวมถึงรายได้เฉลี่ยนในครอบครัวจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท ผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องไม่มีวงเงินกู้หรือหากมีก็จะต้องไม่เกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด ยกตัวอย่างเช่น วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และวงเงินกู้สำหรับยานพาหนะไม่เกิน 1 ล้านบาท และต้องไม่มีบัตรเครดิต เป็นต้น

วิธีตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ