อัปเดตข้อมูลโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ล่าสุด

วิธีการลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน, เราเที่ยวด้วยกัน

เราเที่ยวด้วยกัน ล่าสุด โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 เริ่มลงทะเบียนโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ส่วนขยาย สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน 66 ตั้งแต่ 27 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น.

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ล่าสุด เช็ค สิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 ได้ง่ายมากขึ้น และยังสามารถติดตา่มข่าวสาร เราเที่ยวด้วยกันเฟส 6 ล่าสุด ที่นี่ “เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม”

วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 สำหรับเจ้าของกิจการ, เราเที่ยวด้วยกัน ล่าสุด

วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 สำหรับเจ้าของกิจการ
วิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 สำหรับประชาชน
การใช้สิทธิ์บัตรทองตรวจโรคมะเร็ง