สมัคร บัตรคนจน 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดูข้อมูลที่นี่

บัตรคนจน

สมัคร บัตรคนจน 2566 อัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลโครงการ วิธีการลงทะเบียน ทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้ว

บัตรคนจน

สมัคร บัตรคนจน ที่ไหน สมัครอย่างไร และมีเงื่อนไขอะไรบ้าง

บัตรคนจน ลงทะเบียน สมัครได้ที่ไหน ได้เท่าไร ใช้ยังไง มาดูคำตอบที่นี่เลย – สำหรับคุณสมบัติและข้อกำหนดของผู้ลงทะเบียน บัตรคนจน เงื่อนไข มีดังต่อไปนี้
1. ลงทะเบียนรายบุคคลและตรวจสอบรายบุคคลและครอบครัว
2. คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนมีดังนี้
2.2 ต้องมีสัญชาติไทย
2.2 ต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.3 สำหรับ บุคคล มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท และครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย ต่อคนต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท
2.4 ต้องไม่เป็น ภิกษุ/สามเณร/นักพรต/นักบวช/ผู้ต้องขัง/ผู้ถูกกักขัง/ผู้ต้องกักขัง/บุคคลที่อาศัยในสถานสงเคราะห์/ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหนี้ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ / ผู้รับบำเหน็จรายเดือน /ข้ารายการการเมือง
2.5 ทรัพย์สินทางการเงินต่อปีไม่เกิน 100,000 บาท
2.6 ไม่มีวงเงินกู้หรือมีเงินวงกู้แต่ไม่เกินหลักเกฌฑ์
2.7 ต้องไม่มีบัตรเครดิต
2.8 ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอหังสาริมทรัพย์

ขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรคนจน

ลงทะเบียนบัตรคนจนที่นี่ คลิก

ลงทะเบียน บัตรคนจน

ค้นหาสถานที่ลงทะเบียน บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ