อัปเดตล่าสุด !! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ค่าอะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการ มิถุนายน 66, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ค่าอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ค่าอะไรบ้าง หรือบัตรคนจน และยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว มาดูกันว่า คนกลุ่มไหนที่จะได้วงเงินเพิ่มในเดือนมิถุนายน บ้าง ตอบทุกคำถาม มีเงินเข้าวันไหน กดเงินสดได้ไหม ?

📌วิธี ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566
📌วิธี ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คผ่านเลขบัตรง่ายๆ

📌ยืนยันตัวตนภายใน วันที่ 1 – 26 มีนาคม 2566 >>> เริ่มใช้สิทธิได้ วันที่ 1 เมษายน 2566
📌ยืนยันตัวตนภายใน วันที่ 27 มีนา 66 – 26 เมษา 2566 >>> เริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ( ทบสิทธิเฉพาะวงเงินค่าซื้อสินค้า 1 เดือน )
📌ยืนยันตัวตนภายใน วันที่ 27 เมษา 66 – 26 พฤษภา 2566 >>> เริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ( ทบสิทธิเฉพาะวงเงินค่าซื้อสินค้า 2 เดือน )
📌ยืนยันตัวตนภายใน วันที่ 27 พฤษภา 66 – 26 มิถุนา 2566 >>> เริ่มใช้สิทธิได้วันที่ 1 เมษายน 2566 ( ทบสิทธิเฉพาะวงเงินค่าซื้อสินค้า 3 เดือน )

ทำนายโชคลาภ

วงเงินที่จะได้รับในวันที่ 1 มิถุนายน 2566

 1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค 300 บาท/เดือน:
  • สามารถใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  • ผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00-23.00 น. ของทุกวัน และไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้
  • ผู้มีสิทธิ์รับเงิน: ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
  • สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนในวันที่ 27 เม.ย. – 26 พ.ค. 2566 จะได้เงินค่าซื้อสินค้าทบมาอีก 600 บาท
  • สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่ 27 พ.ค. – 26 มิ.ย. 66 เริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 ก.ค. 2566 จำนวน 900 บาท
  • สำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนหลังวันที่ 26 มิ.ย. 66 เริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 และจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง
 2. วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/เดือน
  • ผู้มีสิทธิ์รับเงิน: ทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้บริการรถโดยสารสาธารณะต่าง ๆ ในวงเงินรวม 750 บาท/เดือน โดยไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้สามารถใช้บริการรถโดยสารสาธารณะดังต่อไปนี้ รถเมล์ ขสมก. รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) รถไฟฟ้า BTS, MRT และ Airport Rail Link รถไฟ
 3. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท/3 เดือน
  • ปกติจะได้รับเงินช่วยเหลือ 80 บาท/3 เดือน แต่เฉพาะในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566 ปรับเพิ่มวงเงินให้เป็น 100 บาท/3 เดือน
  • ผู้มีสิทธิ์รับเงินคือทุกคนที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ (ไม่สามารถรับเงินสดได้)
ดูดวง 2566, ดูดวง

วงเงินที่จะได้รับในวันที่ 20 มิถุนายน 2566

 1. เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท ผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยืนยันตัวตนแล้วจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้
  เงินช่วยเหลือ 800 บาท ทุกวันที่ 10 ของเดือน
  เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท ทุกวันที่ 20 ของเดือน

บัตรคนจนให้ค่าไฟ-ค่าน้ำฟรีไหม ? ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน และค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ซึ่งดูข้อมูลการลงทะเบียนรับค่าน้ำฟรีได้ที่นี่ ขั้นตอน ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค 2566 โดยทางกรมบัญชีกลางจะเป็นผู้ชำระค่าบริการให้กับหน่วยงานเอง

ขอรับสิทธิค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน

เงื่อนไขการขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

 • ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท
ดูดวงรายวัน
ดูหนัง, ดูหนังออนไลน์

ขอรับสิทธิค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค ตามพื้นที่ที่พักอาศัยได้เลย

 • 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน
 • ใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง
 • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

หากพบข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call center 02 109 2345


บัตรสวัสดิการ มิถุนายน 66, บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ค่าอะไรบ้าง