นโยบาย พรรคเพื่อไทย คิดใหญ่ ทำเป็น หวังฟื้นประเทศ

นโยบาย พรรคเพื่อไทย

มาดู 10 นโยบาย พรรคเพื่อไทย ที่น่าสนใจ จาก แพทองธาร หวังเดินหน้าด้วยการเมืองที่มีเสถียรภาพ พลิกฟื้น 1 ทศวรรษที่สูญเสียไปให้กลับคืนมา

นโยบาย เพื่อไทย 2566, นโยบาย พรรคเพื่อไทย
 1. นโยบาย พรรคเพื่อไทย ด้านเศรษฐกิจ
  – ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส เพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยใช้แนวคิด รดน้ำที่ราก และยังหวัง ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ เป็นพลังในการขับเคลื่อนโดยจะดึงศักยภาพอย่างน้อย 1 คนภายในแต่ละครอบครัว ให้ได้รับโอกาสพัฒนาทักษะที่ถนัดให้ดียิ่งขึ้น
  – ค่าแรงขั้นต่ำเริ่มต้น 600 บาทต่อวัน
  – ผู้จบปริญญาเงินเดือนเริ่มต้น 25,000 บาท
  – สร้างแนวทางหารายได้ใหม่ให้กับประชาชนคู่กับรายได้เดิม เพื่อแก้ปัญหาหนี้สิน
  – เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำ
  – มีกองทุนหมู่บ้านที่ขยายบทบาทได้มากขึ้น
 2. นโยบาย ด้านการเกษตร
  ใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการทำการเกษตร มีรายได้มากขึ้น เหนื่อยน้อยลง
  ให้ต่างชาติมาช่วยเสริมสภาพคล่องให้กกับเกษตรกร
 3. นโยบาย ด้านการท่องเที่ยว
  เพิ่มรายได้จากชาวต่างชาติ 3 ล้านล้านบาทต่อปี
  เน้นชูการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทย
 4. นโยบาย ด้านนวัตกรรม
  สร้างโครงข่าย Blockchain ในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ อาทิเช่น ช่องทางในการขายสินค้าการเกษตร สินทรัพย์ที่เกิดจากซอฟต์พาวเวอร์ หรือ ช่องทางเงินทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อย เป็นต้น พร้อมส่งเสริมงานวิจัยและคาดหวังให้ไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมของ Asean
 5. นโยบาย ด้านสาธารณสุข
  ยกระดับ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาท สามารถรักษาได้ทั่วประเทศไทย
  ผู้ป่วยทางจิตเวช สามารถเข้ารับการรักษาผ่าน ศูนย์สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านได้เลย ไม่ต้องเดินทาง
  ผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือ ติดเตียง จะได้รับความดูแลจากผู้ช่วยพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  สาธารณสุขเชิงรุก อาทิเช่นการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกสำหรับเด็ก ฟรี
 6. นโยบาย ด้านการศึกษา
  ระบบโรงเรียน 2 ภาษาในทุกท้องถิ่น มีทั้งการเรียนภายในห้องเรียนและการเรียนออนไลน์
 7. นโยบาย ด้านยาเสพติด
  บำบัดผู้เสพยาอย่างทั่วถึง ควบคู่ไปกับการปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มรูปแบบ พรรคเพื่อไทยมาแล้ว ยาเสพติดต้องหมดไป
 8. นโยบาย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  แก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งทั่วประเทศ การสร้างคลองน้ำเพื่อเชื่อมแม่น้ำสายหลักเข้าหากัน พร้อมทั้งการสำรวจสิ่งก่อสร้างที่ขวางทางน้ำไหล
 9. นโยบาย ด้านการคมนาคม
  ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง Logistic ของภูมิภาค สร้างรถไฟรางคู่ทุกเส้นทาง พร้อมทั้งรถไฟความเร็วสูงจากจีนมาไทยและยาวไปจนถึง สิงคโปร์
 10. นโยบาย ด้านพลังงาน
  ปรับรื้อโครงสร้างราคาพลังงาน ค่านำมัน ค่าแก๊ส ค่าไฟ และส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับครัวเรือน

ดูข้อมูล พรรคเพื่อไทย คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน
ดูนโยบายพรรค พลังประชารัฐ
ดูนโยบายพรรค ก้าวไกล