นำเสนอ นโยบาย พรรคก้าวไกล สู้ศึกเลือกตั้ง 2566

นโยบาย ก้าวไกล 2566

สำหรับ นโยบาย พรรคก้าวไกล ที่ใช้ในการสู้ศึกเลือกตั้ง 2566 นี้ ได้ตั้งปณิธานว่า เปลี่ยนรัฐบาลไม่พอ ต้องเปลี่ยนประเทศ ตามสโลแกน ต้องก้าวไกล สวัสดิการไทยก้าวหน้า มาดูกันว่า พรรค ก้าวไกล ได้นำเสนอนโยบายอะไรบ้าง

นโยบาย พรรคก้าวไกล

นโยบาย พรรคก้าวไกล ที่น่าสนใจ

นโยบาย เกี่ยวกับสตรีและการคลอดบุตร

 • สิทธิในการลาคลอดบุตร 180 วัน ซึ่งผู้ที่เป็นมารดาและบิดาสามารถแบ่งกันได้
 • พร้อมรับของขวัญแรกเกิด 3,000 บาท
 • เงินสนับสนุนเด็กเล็กเดือนละ 1,200 บาท
 • พร้อมการสร้างศูนย์เลี้ยงเด็กให้ครอบคลุมและใกล้บ้านมากขึ้น นอกจากนี้ยัง เรียนฟรี พร้อมอาหารและรถรับส่ง
 • การไม่เก็บภาษีผ้าอนามัย

นโยบาย พรรคก้าวไกล กระทรวงแรงงาน

 • ผลักดันให้มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นทุกปี โดยจะเริ่มต้นที่ 450 บาทต่อวัน และรัฐยังช่วยเงินสนับสนุนภาค SME ในช่วง 6 เดือนแรก
 • ปรับสัญญาการจ้างงานให้เป็นธรรม และการทำงานไม่เกิน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • กลุ่มแรงงานสามารถจัดตั้งสหภาพได้ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับหลักการ ILO

นโยบาย เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชน

 • เพิ่มสวัสดิการ ประกันสังคมถ้วนหน้า รับเงินชดเชยจากการเจ็บป่วย รวมไปถึงค่าเดินทางไปพบแพทย์
 • สวัสดิการในการเรียนเสริมทักษะอาชีพ ฟรี ไม่มีจำกัด
 • โครงการ บ้านตั้งตัว 350,000 หลัง
 • พัฒนาให้ น้ำประปา สามารถดื่มได้ในทุกพื้นที่
 • พัฒนาระดับท้องถิ่น เพิ่มขนส่งสาธารณะ
 • รับอินเทอร์เน็ตฟรี 1 GB/เดือน
 • สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ รับเงินสนับสนุน 3,000 บาทต่อเดือน
 • สวัสดิการสำหรับผู้พิการ รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อเดือน
 • สวัสดิการค่าทำศพถ้วนหน้า 10,000 บาท
นโยบาย กฏหมายประมง

การันตี นโยบาย พรรคก้าวไกล มีเงินจ่าย ทำได้จริง นอกจากนี้ หัวหน้าพรรคก้าวไกล นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ยังได้แถลงเปิดนโยบาย “การศึกษาไทยก้าวหน้า” ดังนี้

 • เรียนฟรี อาหารฟรี มีรถรับส่ง
 • ทุกโรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอ
 • โปร่งใส ปราศจากการทุจริต
 • สภาเยาวชน มาจากการเลือกตั้ง เสนอกฎหมายไปที่สภาฯได้
 • ลดการอัดเนื้อหาจำนวนมากสำหรับการเรียน
 • ลดชั่วโมงในการเรียน และลดงานของคุณครูที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสอน
 • ลดการบ้าน ลดการสอบ ลดกฎระเบียบและอำนาจนิยม
 • มุ่งเน้นการเพิ่มและพัฒนาทักษะต่างๆ
 • เพิ่มคุณภาพของสิ่งที่เรียนรู้