ตะวัน แบม ปวดหลอดเลือดดำ จากการ อดอาหาร ประท้วง

ตะวันแบม

ตะวัน แบม ผู้เรียกร้องสิทธิทางการเมือง หลังจากที่ได้ทำการประท้วง โดยการอดอาหารและน้ำ ในระหว่างที่ต้องขังคดีการเมืองบางรายได้ประกันตัวไปแล้ว ดูข้อมูลเพื่มเติมที่นี่เลย

ตะวันแบม